Lokacije

Muzej grada Rijeke
Rijeka, Muzejski trg 1/1

Hrvatski muzej turizma
Opatija, Park Angiolina 1,
Vila Angiolina

Hrvatski muzej turizma
Opatija, Park Angiolina,
Švicarska kuća

Hrvatski muzej turizma
Opatija, Park Angiolina,
Umjetnički paviljon Juraj Šporer

Muzej grada Crikvenice
Crikvenica, Petra Preradovića 1

Ustanova Ivan Matetić Ronjgov
Viškovo, Ronjgi 1

Muzej moderne i suvremne umjetnosti, Rijeka
Rijeka, Dolac 1/II

Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
– Mali salon
Rijeka, Korzo 24

Prirodoslovni muzej Rijeka
Rijeka, Lorenzov prolaz 1

Prirodoslovni muzej Rijeka
– Stalni postav u Kaštelu Zrinskih
Brod na Kupi, Kaštel Zrinskih,
Kralja Tomislava 1

Pomorski i povijesni muzej
Hrvatskog primorja Rijeka
Rijeka, Muzejski trg 1

Pomorski i povijesni muzej
Hrvatskog primorja Rijeka
– Etnografska zbirka otoka Krka u Dobrinju
Dobrinj 106

Pomorski i povijesni muzej
Hrvatskog primorja Rijeka
– Muzejska zbirka Kastavštine
Kastav, Ivana iz Kastva 1

Pomorski i povijesni muzej
Hrvatskog primorja Rijeka
– Memorijalni centar Lipa pamti
Lipa, Lipa 35