Egon Hreljanović / Fragmenti II.

Leptiri su vrlo prepoznatljiva skupina kukaca, oni nas svojim šarenilom i skladom pokreta uvijek iznova mame na divljenje i interes. Leptirima pripada otprilike 165.000 vrsta te predstavljaju četvrtu najbrojniju skupinu kukaca.

Leptiri su vrlo prepoznatljiva skupina kukaca, oni nas svojim šarenilom i skladom pokreta uvijek iznova mame na divljenje i interes. Leptirima pripada otprilike 165.000 vrsta te predstavljaju četvrtu najbrojniju skupinu kukaca. U Europi bilježimo oko 450 vrsta danjih i gotovo 10.000 vrsta noćnih leptira. Sličan odnos među danjim i ostalim vrstama leptira postoji i u Hrvatskoj, gdje je dosad zabilježeno otprilike 3800 vrsta. Pripadaju skupini kukaca s potpunom preobrazbom. Ličinka leptira naziva se gusjenica. To je stadij koji se intenzivno hrani u pravilu biljnom hranom. Odrasle ćemo leptire lako prepoznati po dva para velikih krila s rijetkom nervaturom, prekrivenim obojenim ljuščicama i dlačicama koje tvore uzorke svojstvene vrsti. Zbog svoje velike atraktivnosti i karakteristične morfologije predmetom su istraživanja velikog broja znanstvenika i amatera. Primorsko-goranska županija, zahvaljujući svojoj krajobraznoj raznolikosti, stanište je velikog broja vrsta leptira, koje već polovicom 19. stoljeća istražuje Josef Mann, preparator iz Beča, te za područje Rijeke objavljuje popis od 200 vrsta leptira. U drugoj polovici 20. stoljeća značajna istraživanja na tom području provode naši znanstvenici, te tako kustosica Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu Lidija Mladinov istražuje faunu leptira doline rijeke Kupe. U tim istraživanjima bilježi oko 500 vrsta leptira. Faunu danjih leptira obrađuje s prof. dr. Zdravkom Lorkovićem. Tijekom tih istraživanja opisane su i dvije endemske podvrste leptira iz roda Erebia: E. styria ssp. gorana Lork. i E. oeme ssp. me……