Najveći špiljski lavovi na svijetu

Lubanja špiljskog  lava (Panthera leo fossilis)
oko 100 000. godine prije Krista,
jama Vrtare male, Dramalj

Muzej Grada Crikvenice

Geološko razdoblje pleistocen, koje je trajalo od 1,8 milijuna godina do 8 000 godina prije Krista, obilježili su klimatski uvjeti drugačiji nego danas. Izmjenjivala su se ledena i međuledena doba. Velike klimatske oscilacije odrazile su se na biljni i životinjski svijet što je zabilježeno i u jami Vrtare male u kojoj su pronađeni fosilni ostaci brojnih životinjskih vrsta što su obitavale na ovim prostorima u prošlosti. Posebnost su jame skeletni ostaci špiljskih lavova, izumrle vrste koja je živjela u Europi i Aziji. Do sada su u jami pronađeni ostaci triju odraslih mužjaka i jedne ženka koji svojim veličinama pripadaju u najveće zabilježene špiljske lavove u svijetu.