Otok Krk, raj za leptire

Autorica: Tatjana Čelik
Fotografije: Tatjana Čelik
Dizajn: Branko Lenić

Otok Krk je otok s najvećom raznolikošću faune dnevnih leptira na Jadranu i Mediteranu. Do sada su ovdje zabilježene čak 104 mediteranske i kontinentalne vrste, što otok može ponajprije zahvaliti svom geografskom položaju i raznolikosti staništa.