Muzejska kuća bez stalnog postava

Dušan Džamonja
Skulptura ALP – II 
1974. 

skulptura

Muzejska kuća bez stalnog postava, Muzej moderne i suvremene umjetnosti priklanja se promjenjivom postavu koji planira nadopunjavati radovima iz zbirki. Polazište koncepcije čini in situ rad Gromače Otona Glihe, koji je autor 1970. kao zidni mozaik većih dimenzija izveo za zračnu luku. Pojedini se radovi tako nadovezuju na razdoblje visokog modernizma, vrijeme planiranja i izgradnje aerodroma, dok se radovi novijeg datuma ističu većim dimenzijama. Poput Glihinog rada, uz zagonetnost čovjekova perceptivna aparata, naglašavaju prostor kao bitan gradbeni element i nositelj značenja.

Prostori u prostoru, markirani umjetničkim radovima, nastoje izazvati uobičajeni doživljaj aerodromskog terminala kao tranzitnog mjesta u kojem se prostor i vrijeme koriste rutinski – prema redoslijedu dolazaka i odlazaka aviona. MMSU-ov postav iskušava drugačiji scenarij – putničkog terminala kao staništa i susretišta suvremene umjetnosti, s alternativnim načinima percepcije prostora i vremena.

Uz grafike i slike MMSU, izlaže desetak skulptura i instalacija, počevši od najranijih, poput Stanovnici egzotičnog grada Drage Tršara (1961.) ili Skulpture ALP – II Dušana Džamonje (1974.); pa sve do radova nastalih od devedesetih nadalje, poput Stolice Newton – Wilson Siniše Majkusa (1997.).

Lubanja špiljskog  lava (Panthera leo fossilis)

oko 100 000. godine prije Krista, jama Vrtare male, Dramalj

Muzej Grada Crikvenice