Putna čaša cara Josipa II.

Putna čaša cara Josipa II.

Pomorski i povijesni muzej
Hrvatskog primorja Rijeka

Njegovo Veličanstvo car Josip II. zacijelo nije mogao ni slutiti da će njegov tajni posjet Rijeci i jedna, samo naizgled obična čaša nakon stotinu godina pokrenuti lavinu događanja, koja će naposljetku, 1893. godine, dovesti do osnivanja muzeja. Tu neobičnu priču sretna završetka iščitavamo iz Povijesne bilješke o čaši kojom se za stolom u domu generala Nicolòa de Lumage de Millekrona služilo Njegovo Veličanstvo Josip II, car Austrije, dana 13. svibnja 1775. Ta se čaša kao dragocjeni fragment povijesti danas čuva u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka.

Sve je dakle počelo 13. svibnja 1775. kod staroga i hrabroga generala Nicolòa de Lumage de Millekrona, kojem je car želio iskazati poštovanje posjetivši ga u njegovu domu. Kako je u bilješci zapisano, general, čije su rane rječito govorile o velikome prinosu koji je dao Presvijetloj Austrijskoj Kući, spremio je čašu iz koje je Njegovo Veličanstvo tada pilo i sačuvao je kao milu uspomenu na blagonaklonost Vladara.

 Tu dragocjenu uspomenu, general ostavlja svojim nasljednicima, a oni je brižljivo čuvaju sve do 13. svibnja 1875. godine kad u grad stiže Njegovo Carsko-Kraljevsko Apostolsko Veličanstvo Franjo Josip I.

Francesco Sav. Descovich, u čijem je vlasništvu čaša tada bila, pokazao je caru povijesnu čašu kao spomen na Njegova Preuzvišena Prethodnika koji toli mile uspomene za sobom ostavi kod stanovnika Rijeke, a car zaželi da se čaša pohrani u gradskom muzeju. Želja cara nije se mogla samo tako zanemariti, pa građani Rijeke, najozbiljnije i s puno entuzijazma, počinju razmišljati o osnivanju muzeja.

Tako su dvojica careva i jedna čaša neobične sudbine usmjerili kotačić povijesnih događanja prema osnivanju Musea Civica, gradskog muzeja čiji je jedan od sljednika i Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka.